متن ترانه اصالت | بلاگ

متن ترانه اصالت

ساخت وبلاگ
متن ترانه اصالت

اصالت
اَ خـو بـعـری ای جـماعت، مـکـنـی و مـچـی عـادت

اِ نه راه و رسم خوبین، اَ کو رفتو پس اصالت

تونگ اَبُر که هرچی تونگ دی، مه منه بلنده تونگ چی

تونگ اَزیر پا نه مـچـی، اَ کو رفتو پس اصالت
تا که تونگ دی لنز رنگی، تونگ اَ چش نه بر قشـنـگی

مانتویا تونگ و مه تنگی، اَ کو رفتو پس اصالت
مه چه شـن لـبـاس تـیـتـور، که مـوتی تونگ کنده از بر

ته کمد تونگ از جومو پر، اَ کو رفتو پس اصالت
اَ کـو وارسـسـش ای دت،ناشـنـاسـش ارزش خـوت

بکـو فـکر هرچـه امگت، اَ کو رفتو پس اصالت

خلیج موزیک...
ما را در سایت خلیج موزیک دنبال می کنید

نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 27 تاريخ : سه شنبه 2 مهر 1398 ساعت: 21:44