متن ترانه مکو دلم و درد عبدالله یونس | بلاگ

متن ترانه مکو دلم و درد عبدالله یونس

ساخت وبلاگ
متن ترانه مکو دلم و درد عبدالله یونس

مکو دلم و درد مکو

مکو دلم و درد مکو

که مو امنکو به تو بدی

تو راست بگی نور چشوم

مگه بدی از مو تدی

حالا چند سالن دلبروم

محبتی از تو امندی

مو تشنه دیدار توم

چش بکو مز ته چش ودی

اتم گهی انیم ته پش

گر چه از تو وفا امندی

به عهد خوت وفا بکو

تو که از مو جفا اتندی

از دل و جون عاشق توم

کار دلن نک یا بدی

وفادارم به عهد خوم

اگر تو تی بیت ابدی

با هم شنوسوم یک شووی

چقد برون خش اتمی

رسی وقت خداحافظی

خرص مز تک چش اتمی

خلیج موزیک...
ما را در سایت خلیج موزیک دنبال می کنید

نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 15 تاريخ : شنبه 14 دی 1398 ساعت: 14:20