خلیج موزیک

متن مرتبط با «فرزاد» در سایت خلیج موزیک نوشته شده است

اجرای حفله اسلو جدید از آرش کارکن و فرزاد خراجی پور

 • این نوشته توسط دلاوری احسان در آدرس اجرای حفله اسلو جدید از آرش کارکن و فرزاد خراجی پور توسط سایت خلیج موزیک | منتشر گردید دانلود آهنگ جدید اجرای زنده و بسیار زیبا و شنیدنی از آرش کارکن و فرزاد خراجی پوربصورت حفله اسلو تقدیم به تمام هواداران سایت بزرگ خلیج موزیک دات کام منتشر کننده : سایت بزرگ خلیج موزیک www.khalijmusic5.Com نوشته اجرای حفله اسلو جدید از آرش کارکن و فرزاد خراجی پور اولین بار در خلیج موزیک | پدیدار شد. , ...ادامه مطلب

 • اجرای حفله بلوچی جدید از عقیل رحیمی و رسول جعفرزاده و سعید احساس

 • این نوشته توسط دلاوری احسان در آدرس اجرای حفله بلوچی جدید از عقیل رحیمی و رسول جعفرزاده و سعید احساس توسط سایت خلیج موزیک | منتشر گردید دانلود آهنگ جدید اجرای زنده و شنیدنی از عقیل رحیمی و رسول جعفرزاده و سعید احساس بصورت حفله بلوچی تقدیم به تمام هواداران سایت بزرگ خلیج موزیک دات کام منتشر کننده : سایت بزرگ خلیج موزیک www.khalijmusic5.COM نوشته اجرای حفله بلوچی جدید از عقیل رحیمی و رسول جعفرزاده و سعید احساس اولین بار در خلیج موزیک | پدیدار شد. , ...ادامه مطلب

 • اجرای حفله افغانی جدید از عقیل رحیمی و رسول جعفرزاده

 • این نوشته توسط دلاوری احسان در آدرس اجرای حفله افغانی جدید از عقیل رحیمی و رسول جعفرزاده توسط سایت خلیج موزیک | منتشر گردید دانلود آهنگ جدید اجرای زنده و بسیار زیبا و شنیدنی از عقیل رحیمی و رسول جعفرزاده بصورت حفله افغانی تقدیم به تمام هواداران سایت بزرگ خلیج موزیک دات کام منتشر کننده : سایت بزرگ خلیج موزیک www.khalijmusic5.COM نوشته اجرای حفله افغانی جدید از عقیل رحیمی و رسول جعفرزاده اولین بار در خلیج موزیک | پدیدار شد. , ...ادامه مطلب

 • اجرای حفله بندری جدید از عقیل رحیمی و رسول جعفرزاده و سعید احساس

 • این نوشته توسط دلاوری احسان در آدرس اجرای حفله بندری جدید از عقیل رحیمی و رسول جعفرزاده و سعید احساس توسط سایت خلیج موزیک | منتشر گردید دانلود آهنگ جدید اجرای زنده و شنیدنی از عقیل رحیمی و رسول جعفرزاده و سعید احساس بصورت حفله بندری تقدیم به تمام هواداران سایت بزرگ خلیج موزیک دات کام منتشر کننده : سایت بزرگ خلیج موزیک www.khalijmusic5.COM نوشته اجرای حفله بندری جدید از عقیل رحیمی و رسول جعفرزاده و سعید احساس اولین بار در خلیج موزیک | پدیدار شد. , ...ادامه مطلب

 • اجرای حفله اسلو جدید از فرزاد خراجی پور 

 • این نوشته توسط دلاوری احسان در آدرس اجرای حفله اسلو جدید از فرزاد خراجی پور  توسط سایت خلیج موزیک | منتشر گردید دانلود آهنگ جدید اجرای زنده و بسیار زیبا و شنیدنی از فرزاد خراجی پور بصورت حفله اسلو تقدیم به تمام هواداران سایت بزرگ خلیج موزیک دات کام منتشر کننده : سایت بزرگ خلیج موزیک www.khalijmusic5.COM نوشته اجرای حفله اسلو جدید از فرزاد خراجی پور  اولین بار در خلیج موزیک | پدیدار شد. , ...ادامه مطلب

 • اجرای حفله جدید از فرزاد خراجی پور 

 • این نوشته توسط دلاوری احسان در آدرس اجرای حفله جدید از فرزاد خراجی پور  توسط سایت خلیج موزیک | منتشر گردید دانلود آهنگ اجرای زنده و بسیار زیبا و شنیدنی از فرزاد خراجی پور  بصورت حفله جشنی تقدیم به تمام هواداران سایت بزرگ خلیج موزیک ۴ دات کام منتشر کننده : سایت بزرگ خلیج موزیک www.khalijmusic5.Com نوشته اجرای حفله جدید از فرزاد خراجی پور  اولین بار در خلیج موزیک | پدیدار شد. , ...ادامه مطلب

 • ه حبه قند اجرای جدید از فرزاد خراجی پور

 • این نوشته توسط دلاوری احسان در آدرس ه حبه قند اجرای جدید از فرزاد خراجی پور توسط سایت خلیج موزیک | منتشر گردید دانلود آهنگ جدید اجرای زنده و بسیار زیبا و شنیدنی از فرزاد خراجی پور بنام یه حبه قند | کیبورد :امین رنجبر/تومبا :احسان بشیری/ درامز : فرزاد مرادی | | عود : ابوالفضل فیروزی/کاور : احسان دلاوری | تقدیم به تمام هواداران سایت بزرگ خلیج موزیک دات کام منتشر کننده : سایت بزرگ خلیج موزیک www.khalijmusic5.COM نوشته ه حبه قند اجرای جدید از فرزاد خراجی پور اولین بار در خلیج موزیک | پدیدار شد. , ...ادامه مطلب

 • اجرای حفله جزیرتی جدید از فرزاد خراجی پور 

 • این نوشته توسط دلاوری احسان در آدرس اجرای حفله جزیرتی جدید از فرزاد خراجی پور  توسط سایت خلیج موزیک | منتشر گردید دانلود آهنگ جدید اجرای زنده و بسیار زیبا و شنیدنی از فرزاد خراجی پور بصورت حفله جزیرتی | کیبورد :امین رنجبر/تومبا :احسان بشیری/ درامز : فرزاد مرادی | | عود : ابوالفضل فیروزی/کاور : احسان دلاوری | تقدیم به تمام هواداران سایت بزرگ خلیج موزیک دات کام منتشر کننده : سایت بزرگ خلیج موزیک www.khalijmusic5.COM نوشته اجرای حفله جزیرتی جدید از فرزاد خراجی پور  اولین بار در خلیج موزیک | پدیدار شد. , ...ادامه مطلب

 • پاندول ساعت اثری جدید از وحید جعفرزاده

 • این نوشته توسط مسلم چاشی پور در آدرس پاندول ساعت اثری جدید از وحید جعفرزاده توسط سایت خلیج موزیک | منتشر گردید دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبا و شنیدنی از وحید جعفرزاده بنام پاندول ساعت | میکس و مسترینگ : عادل دستیار / استودیو : برتر | تقدیم به تمام هواداران سایت بزرگ خلیج موزیک دات کام منتشر کننده : سایت بزرگ خلیج موزیک www.khalijmusic۵.COM نوشته پاندول ساعت اثری جدید از وحید جعفرزاده اولین بار در خلیج موزیک | پدیدار شد. , ...ادامه مطلب

 • اجرای حفله جدید از فرزاد خراجی پور و احمد بهادری

 • این نوشته توسط دلاوری احسان در آدرس اجرای حفله جدید از فرزاد خراجی پور و احمد بهادری توسط سایت خلیج موزیک | منتشر گردید دانلود آهنگ جدید اجرای زنده و بسیار زیبا و شنیدنی از فرزاد خراجی پور و احمد بهادری بصورت حفله |همخوان : جاسم دهقانی کیبورد : احمد بهادری / تومبا :احسان بشیری/ درامز : فرزاد مرادی | |رکورد :سجاد شنبه پور/ عود : حسن رادمرد/کاور : محمدرضا رحیمی | تقدیم به تمام هواداران سایت بزرگ خلیج موزیک دات کام منتشر کننده : سایت بزرگ خلیج موزیک www.khalijmusic5.COM نوشته اجرای حفله جدید از فرزاد خراجی پور و احمد بهادری اولین بار در خلیج موزیک | پدیدار شد. , ...ادامه مطلب

 • حفله اسلو جدید از فرزاد خراجی پور و محمدرضا رحیمی

 • این نوشته توسط مسعود مظفری در آدرس حفله اسلو جدید از فرزاد خراجی پور و محمدرضا رحیمی توسط سایت خلیج موزیک | منتشر گردید دانلود آهنگ جدید اجرای زنده و بسیار زیبا و شنیدنی از فرزاد خراجی پور و محمدرضا رحیمی بصورت حفله اسلو تقدیم به تمام هواداران سایت بزرگ خلیج موزیک دات کام منتشر کننده : سایت بزرگ خلیج موزیک www.khalijmusic5.COM نوشته حفله اسلو جدید از فرزاد خراجی پور و محمدرضا رحیمی اولین بار در خلیج موزیک | پدیدار شد. , ...ادامه مطلب

 • اجرای دو حفله بستکی و اسلو جدید از فرزاد خراجی پور

 • این نوشته توسط دلاوری احسان در آدرس اجرای دو حفله بستکی و اسلو جدید از فرزاد خراجی پور توسط سایت خلیج موزیک | منتشر گردید دانلود آهنگ جدید اجرای زنده و بسیار زیبا و شنیدنی از فرزاد خراجی پور بصورت حفله | کیبورد : مسلم قنبری / تومبا : علی عاشوری/ درامز : محمد ماندگاری / عود : حسن رادمرد | |رکورد :یاس رکورد/ همخوانان حسین مریدی | ۰۹۹۳۱۰۴۶۵۵۴ -۰۹۳۶۲۱۸۹۴۷۹ تقدیم به تمام هواداران سایت بزرگ خلیج موزیک دات کام www.khalijmusic5.COM نوشته اجرای دو حفله بستکی و اسلو جدید از فرزاد خراجی پور اولین بار در خلیج موزیک | پدیدار شد. , ...ادامه مطلب

 • اجرای زنده حفله جدید از فرزاد خراجی پور

 • این نوشته توسط دلاوری احسان در آدرس اجرای زنده حفله جدید از فرزاد خراجی پور توسط سایت خلیج موزیک | منتشر گردید دانلود آهنگ جدید اجرای زنده و بسیار زیبا و شنیدنی از فرزاد خراجی پور بصورت حفله | کیبورد : مسلم قنبری / تومبا : علی عاشوری/ درامز : محمد ماندگاری / عود : حسن رادمرد | |رکورد :یاس رکورد/ همخوانان حسین مریدی | ۰۹۹۳۱۰۴۶۵۵۴ -۰۹۳۶۲۱۸۹۴۷۹ تقدیم به تمام هواداران سایت بزرگ خلیج موزیک دات کام   نوشته اجرای زنده حفله جدید از فرزاد خراجی پور اولین بار در خلیج موزیک | پدیدار شد. , ...ادامه مطلب

 • حفله ۱۴۰۰ جدید از فرزاد خراجی پور

 • دانلود آهنگ جدید اجرای زنده و بسیار زیبا و شنیدنی از فرزاد خراجی پور  بصورت حفله ۱۴۰۰ | همخوانان : حمید حسن پور و حسین مریدی / کیبورد:مسلم قنبری / عود : محسن رادمهر / درامز: عارف ورزیده / پرکاشن : روح الله پاشنگ | تقدیم به تمام هواداران سایت بزرگ خلی, ...ادامه مطلب

 • دانلود آهنگ فرزاد فرخ به نام چشم آهو

 • دانلود آهنگ فرزاد فرخ به نام چشم آهو تقدیم به تمام هواداران سایت بزرگ خلیج موزیک ۴ دات کام منتشر کننده : سایت بزرگ خلیج موزیک www.khalijmusic4.Com متن ترانه فرزاد فرخ به نام چشم آهو تا دیدم تو را عشق در دل شد آواردل بستم این دیوانه را هی مده آزارچه کردی آتش به پا کردی هر جانشستی با این گرمی بازارای پری روی من سیه ابروی منعشق دلخواه منی چشم آهوی منای پری روی من سیه ابروی منعشق دلخواه منی چشم آهوی منچشم آهوی منآن چشم و ابروت وای بردی دلم زود جانمحو تو میشم بس که شیرین زبانیکمتر بکن ناز هی قلب مر, ...ادامه مطلب

 • جدیدترین مطالب منتشر شده

  گزیده مطالب

  تبلیغات

  برچسب ها